View Post

GRANSTANGEN SKOLE

In by Thomas Skogholt

Grunn- og utomhusarbeider samt VA-anlegg og utendørs utstyr til Oslo kommunes første byggeprosjekt i satsningen på klimavennlig byutvikling.