HURDAL SKOLE

Vi stod for grunn- og utomhusarbeid, VA og miljøsanering av grunnen under byggingen av den nye barne- og ungdomsskolen i Hurdal kommune, på oppdrag for Agathon Borgen AS. Totalt areal er på 4 950 m2. Uteområdet har gitt rom for et bredt utvalg av aktiviteter, og er et trygt men samtidig morsomt sted, med underholdning og læring for barna.

Deler av skolen måtte bygges ca. 1,5 m over eksisterende terreng, ut fra hensyn til en eventuell 200-års flom i Hurdalssjøen. Masser måtte tilføres under bygget, mens terrenget rundt ble hevet tilsvarende med overskuddsmasser fra gravingen, noe som sparte både tid og uttransport.

Kunde:Agathon Borgen AS
Tjeneste:Grunnarbeid for bygg, Vann- og avløpsarbeid, HMS/KS/Byggesak
Omtaler:Bygg.no