Eiendomsvelger

Eiendomsvelger

For å få en oversikt over ledige arealer og reguleringsplaner kan du klikke deg inn på felt- og tomtekart.

Område G2 Område G5 Område G3 Område G1 Område G4

Område G2

 • Totalt areal: 44 dekar
 • Ledig areal: 7 dekar
 • Byggehøyde: 18m
 • Utnyttelsesgrad: BYA 80%
 • Status: Detaljregulert
 • Plankart: Last ned pdf
 • Regulering: Last ned pdf

Område G5

 • Totalt areal: 45 dekar
 • Ledig areal: 0 dekar
 • Byggehøyde:
 • Utnyttelsesgrad:
 • Status: Detaljregulert
 • Plankart: Last ned pdf
 • Regulering: Last ned pdf

Område G3

 • Totalt areal: 110 dekar
 • Ledig areal: 110 dekar
 • Byggehøyde:
 • Utnyttelsesgrad:
 • Status: Ikke regulert
 • Plankart:
 • Regulering:

Område G1

 • Totalt areal: 61 dekar
 • Ledig areal: 0 dekar
 • Byggehøyde: 10m
 • Utnyttelsesgrad: BYA 60%
 • Status: Detaljregulert
 • Plankart: Last ned pdf
 • Regulering: Last ned pdf

Område G4

 • Totalt areal: 153 dekar
 • Ledig areal: 114 dekar
 • Byggehøyde:
 • Utnyttelsesgrad: BYA 50%
 • Status: Regulert. Under detaljregulering.
 • Plankart: Last ned pdf
 • Regulering: Last ned pdf

SALG AV TOMTER ER ALLEREDE I GANG. STOR FLEKSIBILITET FOR DE SOM ER TIDLIG UTE.