• P7012851 (2)_edit

Gardermoen Vest Næringspark utvikles av Nordby Eiendomsselskap AS. Her etableres det et stort næringsområde med høy kvalitet, beliggende på Gardermoen. Næringsparken er på over 400 mål og klar til bygging for deg.

VÅRE VISJONER FOR NÆRINGSPARKEN

Etter at hovedflyplassen ble flyttet til Gardermoen, har vi sett en rivende utvikling av næringslivet i distriktet. Med en årlig trafikkmengde på 25 millioner passasjerer skaper flyplassen store ringvirkninger for distriktet. Her utvikler vi fremtidens næringspark i samarbeid med Prosjektutvikling AS og OHAH AS.

SMÅ OG STORE BEDRIFTER

Her er over 400 mål med næringsareal i et område i kraftig vekst, 700 meter fra OSL sin rullebane. Alt ligger til rette for at et nytt og unikt nærings- og gründermiljø på Gardermoen kan vokse frem. Flere har allerede meldt sin interesse. Er dette noe du vil vite mer om, eller kanskje bli en del av?