• P7012851 (2)_edit

En næringspark med sentral beliggenhet til hele Norge og Verden.
Alle arealer er nå solgt, men vi arbeider for å skape nye muligheter for næringsetablering i tilknytning til Gardermoen!

VÅRE FORDELER ...

Næringsarealer som er ferdig regulert med høy utnyttelsesgrad og stor fleksibilitet. Arealene har gode grunnforhold og leveres byggeklare med ferdig infrastruktur til grensen.

Med industrikompetanse, nært kommunalt samarbeid, effektive frakt- og kommunikasjonsløsninger samt god tilgang til underleverandører- gjør oss til den beste på næringslivets premisser.
Med utvikling av en så stor næringspark gir dette gode muligheter for å utvikle selskapet på tvers av bransjer.

... ER DINE MULIGHETER

Beliggenheten forenkler leveranser på en kostnadseffektiv måte for både kunder og leverandører. Med vår sentrale beliggenhet vil det gi deg store fortrinn. Her kan kunder over hele landet komme inn for møter, kurs, samlinger og produkt visninger.

Næringsparken gir gode muligheter for utvikling av nye samarbeidspartnere, produktskapning og nettverksbygging.

STORE OG FLEKSIBLE AREALER

God tilgang på plass og tilrettelegging for deg og din bedrift. Som nyetablerer har du mulighet til å skreddersy næringstomten etter ditt behov.

Vi ønsker å tilrettelegge for dine behov. Vi arbeider derfor med nye utvidelser for næringsarealer til din bedrift!