Renta

Renta ble startet i 1991 og er et av Østlandets største utleieselskap. Maskinparken består av ca 2500 maskiner/utstyrsenheter. Kundene er hovedsakelig fra bygg/anlegg, men de har også produkter mot det private markedet. Akershus utleie etablerte seg på tomt G5, med 20 dekar- på Gardermoen Vest Næringspark.

Kilab

Kilab A/S startet opp i 1988 og leverer laboratorieinnredning og avtrekkskap med egen design, hovedsakelig produsert av norske underleverandører. I tillegg har de en rekke agenturer på produkter som naturlig faller sammen med leveranser av avtrekkskap og laboratorieinnredning. Kilab har erfarne montører, både egne ansatte og innleide, og leverer over hele landet.

SISU PRODUKTER

SISU Produkter AS etablerer seg på Gardermoen Vest Næringspark. Firmaet er importør av utstyr og redskap til traktorer og kompaktmaskiner. SISU importerer fra ni ulike land innenfor EU og selger produktene via forhandlere over hele landet.
SISU hest og husdyr leverer alt fra nøkkelferdig fjøs til innredning til ditt storfefjøs. De skreddersyr en løsning til deg etter ditt og dyrene sitt behov.
SISU har også fått butikken SISU villmark og leverer egne merkevarer av høy kvalitet, til jegere og frilufts-entusiaster i det norske markedet.
SISU produkter, SISU hest og husdyr og SISU villmark etablerer seg på tomt G2, med 10 dekar.

MittEgetLokale

MittEgetLokale er eid av Bakkegruppen AS som ble etablert i 2003. Selskapet har over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. De har 72 selveierseksjoner under planlegging på Gardermoen Vest næringspark. MittEgetLokale utvikler konsepter etter kundes behov hvor det å eie lokaler over å leie står i fokus. De har hovedkontor på Aurskog, med avdeling på Skøyen i Oslo.

Taubane Teknikk AS

Taubane Teknikk AS er en av de ledene leverandører av skiheiser i Norge. De leverer blant annet heiser, grunnarbeid, fundamentering, sprengningsarbeid og mer. Taubane Teknikk AS bygger et nytt servicebygg på 1.400 m2 på Gardermoen som skal fungere som et ettermarkedssenter.

Elstad Transport AS

Elstad Transport AS ble formelt stiftet i starten av januar 1996. De leverer farget og blank diesel, fyringsolje, smøreolje, biofyringsolje og HVO diesel 100. De drifter totalt 13 kortanlegg for diesel og bensin i Akershus fylke. Elstad Transport AS har fylt kriteriene for å bli en godkjent Gaselle bedrift seks år på rad.

Killingmo Freseservice AS

Killingmo Freseservice AS ble opprettet i 1999 og har røtter fra Jarle Killingmo AS. De består av to avd. En avdeling i Trondheim og en på Gardermoen hvor de har hovedkontor. Killingmo Freseservice AS består av ca. 50 fast ansatte og omsatte for 100 millioner kroner i 2019. De har hovedfokus på asfaltfresing, anleggsfeiing og asfalttransport.

Gran Consult

Gran Consult AS er et selskap i Akershus som siden 2002 i stor grad har utført blikk- og taktekkertjenester, salg og montering av stålhaller, samt forskjellige oppdrag innen snekring og montasje.
Gran Consult AS etablerer seg på tomt G4, med 2,5 mål på Gardermoen Vest Næringspark.

Zyrus Engineering

Zyrus Engineering er en liten bilprodusent som holder til i Norge. De har som mål å kontinuerlig utvikle høyteknologiske kjøretøy og å være et innovativt selskap. Identiteten til selskapet er basert på norske kjerneverdier som kvalitet, soliditet og integritet.

Injeksjonsteknikk

Injeksjonsteknikk har tverrfaglig spesialkompetanse innen tetting og sikring i berg- og tunnelrom. De arbeider med små og store prosjekter for kraftselskaper, Statens vegvesen og riksentreprenører i Norge, Afrika og Asia – og er i dag ledende innenfor fagområdene: Fjellsikring, tunell sikring, sement injeksjon, kjemisk injeksjon, betongrehabilitering, vannlekkasjer og rådgivning.

Aas & Nordal

Aas & Nordal ble etablert i 1957 som eneeierforetak med firmanavnet “Byggmester Trygve Aas”. I 1974 ble dette firmaet omgjort til aksjeselskap, og fra 1977 til juni 1980 var firmaet et arbeidsfellesskap med Nordal AS. Dette selskapet ble omdannet til aksjeselskap i 1980 med navnet “Aas & Nordal AS.” Firmaets filosofi er allsidighet og utfører byggeoppdrag innen alle typer entreprisekontrakter. I tillegg utføres service og skadesanering.

Meidell

Meidell startet opp så tidlig som 1891, da P.Meidell og Ludvig Foss kjøpte J.A Stampes Maskinforretning i Christiania. De fremstår i dag som en komplett leverandør til mekanisk industri i Norge. Meidell er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, og medlem av Norsirk og Grønt Punkt. .

Roar Wilhelmsen AS

Roar Wilhelmsen AS er et firma basert på utleie av mobilkraner, lastebilkraner, minikraner, teleskoptrucker, borerigg og alle typer gravemaskiner etter behov fra kunden. Vi har 30 mobilkraner, 10 Merlo Trucker og 28 gravemaskiner fra 1,5T til 50T. De har 75 mann i daglig drift.

MS Belysning

MS Belysning ble etablert i 1964 og er i dag en av landets ledende grossister innen belysning.

Viking Entreprenør AS

Viking Entreprenør AS ble etablert 1. mai 2005 med fokus på tradisjonelt murarbeid. Viking Entreprenør AS er spesialisert på rehabilitering og dekker område: Betongrehabilitering, antikvariske arbeider, mur-, puss- og flisarbeider, tømrer- og snekkerarbeider, service og malerarbeider.

Nordisk Gasstransport AS

Frydenlund Gasstransport AS ble stiftet i oktober 2003 og i januar 2016 skiftet selskapet navn til Nordisk Gasstransport AS. De har som mål å fremstå som Nordens fremste og mest attraktive gasstransportør. De har kontor i Algarheim og har biler stasjonert i Moss, Drammen, Oslo, Onsrud og Håby i Sverige. Nordisk Gasstransport AS har ca. 25 ansatte og betjener kunder innen av LPG, LNG og bitumen.

Cowab AS

Cowab AS ble opprettet allerede i 1933 og er en leverandør av utstyr til lager, verksted og industri. Deres visjon er å hjelpe bedrifter med å drive bedre og mer effektivt gjennom å tilby riktig utstyr og kompetanse. Cowab etablerte seg på Gardermoen Vest Næringspark i 2022.