GRANSTANGEN SKOLE

På Furuset i Oslo utførte vi grunn- og utomhusarbeider for nye Granstangen ungdomsskole. Prosjektet bestod av bygningsmasser på nærmere 3 200 m2, 6 000 m2 med asfaltarealer og 5 100 m2 med grøntarealer. Granstangen skole er det første byggeprosjektet i FutureBuilt-programmet – Oslo kommunes satsning på klimavennlig byutvikling.

Vi har også utført VA-anlegg og utendørs utstyr. Oppdragsgiver var Agathon Borgen AS, og prosjektleder Soldal har uttalt at han var meget fornøyd med resultatet etter to års byggetid. Han trekker spesielt frem det gode samspillet mellom de involverte i prosjektet som en avgjørende faktor.

Kunde:Oslo kommune
Kontraktsum:6 mill.
Tjeneste:Grunnarbeid for bygg, Vann- og avløpsarbeid, HMS/KS/Byggesak
Omtaler:Norske arkitekters landsforbund