MOREPPEN GANG- OG SYKKELVEI

På Moreppen like ved Oslo Lufthavn bygger vi 1,9 km ny gangvei, utbedrer en strekning på 400 m av Gardermovegen samt utfører nye sideveger, overvannshåndtering og gatelys.

Sammen med vår oppdragsgiver Statens Vegvesen ønsker vi å oppnå økt trafikksikkerhet, legge til rette for mer effektiv kollektivtrafikk og gi bedre muligheter for gående og syklende.

Kunde:Statens Vegvesen
Ferdigstilt:November 2015
Tjeneste:Grunnarbeid for bygg, Vann- og avløpsarbeid, HMS/KS/Byggesak
Omtaler:Nannestad kommune