NEDRE ROMERIKE VANNVERK

Ved dette prosjektet jobbet vi for oppdragsgiver Nedre Romerike Vannverk. Oppdraget besto av 4 delprosjekter der vi lagde plassbygde kummer samt utførte sammenkoblinger på ledningsnettet og rørlegging med dimensjoner mellom 300 og 600 mm.

I Nittedal utførte vi 2 plassbygde vannkummer (1 med overbygg), 220 m ledningsgrøft (bl.a. 500 mm VL) og 4 boringer samt kryssing av bekk med 630 mm VL og tilkoblinger på hver side, i Sørum 1 plassbygd vannkum med overbygg, og i Rælingen 1 plassbygd vannkum, 125 m ledningsgrøft (560 mm VL) inkl. bekkekryssing.

Kunde:Nedre Romerike Vannverk
Kontraktsum:8,2 mill.
Tjeneste:Grunnarbeid for bygg, HMS/KS/Byggesak