Vi gratulerer Nannestad kommune med å være den kommunen som vokste mest på Øvre Romerike i fjor.

In by

“-Næringsutviklingen er også styrket, og den henger ofte sammen med befolkningsvekst. Flere arbeidsplasser i nærområdet gjør at folk flytter dit det er arbeid. Et eksempel er utviklingen av næringsområdet i Moreppen som nå er godt i gang, sier Thue.”