Vi er enige med Tim Holmvik og vi ønsker alle næringsaktører velkommen til honningkrukken vår.

In by

Gardermoen Vest Næringspark består av et areal på over 400 dekar. Vi har arealer ferdig detaljregulert og infrastruktur til eiendommen klar for bygging.