Samferdselsdepartementet går inn for østre alternativ og Gardermoen Vest Næringspark blir mer aktuell enn noen gang.

In by