Man ser altså ikke for seg her at det skal bli svære tunge grå bygg men heller en næringspark som skal inneholde lyse og åpne rom.

In by

Der man har lagt en større og mer bevisst tanke i skissene på tegnebordet både hva angår utseende, materialvalg og grønt vegetasjon inne på området