Flyplasseffekten har nådd Nannestad for mange år siden.

In by