Bekken & Strøm kommer til Gardermoen Vest Næringspark.

In by

Etablerer sentrallager og kontor sentralt beliggende inntil hovedflyplassen.