Arbeidet med å utbedre fylkesveg 176 er godt i gang.

In by

Samtidig bygges det gang- og sykkelveg fra Møllerstadkrysset til Vigstein, og den midlertidige gang- og sykkelvegen mellom Aurvegen og Møllerstadkrysset utbedres også.